Kolofono
La Libro de la Spiritoj kiel retpaĝaro

El la kvin fundamentaj libroj, kiuj konsistigas la Kodigon de Spiritismo, La Libro de la Spiritoj estas la unua, kaj enhavas la instruadon donitan de la Superaj Spiritoj pere de pluraj mediumoj el diversaj partoj de la mondo.

Celante konigi Spiritismon pere de la internacia lingvo Esperanto, je la 25a de junio 2023 Spiritisma Esperanto-Asocio (tiama Brazila Asocio de Esperanto-Spiritistoj) lanĉis ĉi tiun retpaĝaron ĉe la domajna nomo spirito.app, kiu enhavas plenan kopion de la verko La Libro de la Spiritoj, eldonita de Brazila Spiritsma Federacio.

1857

1861

1864

1865

1868