Allan Kardec
La Libro de la Spiritoj

Loĝantaro de la terglobo

686. Ĉu la reproduktado de la vivantaj estaĵoj estas leĝo de la Naturo?

“Tio estas evidenta; sen reproduktado la korpa mondo pereus.”

687. Se la loĝantaro de la terglobo ĉiam kaj ĉiam pligrandiĝas, kiel ni vidas, ĉu venos momento, kiam ĝi superabundos sur la Tero?

“Ne; Dio tion antaŭvidas kaj ĉiam tenadas la ekvilibron; Li nenion faras senutilan; la homo, vidante nur unu angulon de la bildo de l’ Naturo, ne povas juĝi pri la harmonio de l’ tuto.”